Als je aan het einde van het tweede leerjaar kader/mavo kiest voor de mavo, volg je een breed vakkenpakket. Pas aan het eind van leerjaar drie kies je welke kant je op wilt.

Je kunt uit drie sectoren kiezen:

 • Techniek en Maatschappij (TM)
 • Economie en Maatschappij (EM)
 • Natuur, Gezondheid en Maatschappij (NGM)

Unieke mavo-richtingen

Ga je door in de mavo-stroom dan kun je in klas 3 kiezen uit drie unieke mavo-richtingen:

 • Mavo Tech: dit is een mavorichting met een groot deel technische vakken en informatietechnologie, speciaal voor die leerlingen die mavo aankunnen én veel interesse hebben voor een technische opleiding. Je hebt een vast vakkenpakket, 6 examenvakken, techniek en informatietechnologie en onderzoekend en probleemoplossend leren
 • Mavo Ondernemen: ondernemend leren. Vast vakkenpakket, 5 algemeen vormende examenvakken (zoals wiskunde en Engels), 1 beroepsgericht examenvak: commercieel en secretarieel.
 • Mavo Klassiek: 6 examenvakken, alle sectoren, brede vorming

Examenvakken

Als voorbereiding op je sectorkeuze loop je een korte oriënterende stage van drie dagen. Je maakt van deze stage een verslag en presenteert dit aan je klasgenoten. In leerjaar 3 sluit je de vakken maatschappijleer 1 en CKV af. Vervolgens doe je in leerjaar 4 examen in nog eens zes vakken:

 • de verplichte vakken Nederlands en Engels
 • twee sectorvakken. Bij TM zijn dit wiskunde en natuurkunde. Bij EM economie en wiskunde óf
 • Frans óf Duits en bij NGM biologie en wiskunde óf maatschappijleer 2.
 • twee vakken die je vrij kunt kiezen, op voorwaarde dat je ze ook in de derde klas hebt gevolgd.
 • In alle leerjaren krijg je bewegingsonderwijs.

Doorstroomschema

Bekijk in het doorstroomschema wat de mogelijkheden zijn om op te stromen of door te stromen.