Directie en bestuur

Directie

De algehele leiding van het Minkema College is in handen van:

Henk Heethuis, bestuurder en waarnemend directeur vmbo
Jouko van der Mast, rector a.i. havo/vwo

Raad van toezicht

Mevr. mr. G.M.M. Blokdijk (voorzitter)
Mevr. E. van der Molen MA (lid)
Dhr. M. Frijlink (lid)
Mevr. S. Kramer (lid)
Dhr. mr. drs. K. Werkhorst (lid)

Organogram Minkema College