Minkema College | Home

Jaaragenda

 

JAARAGENDA 2017 - 2018 

 September

4 t/m 8 september                werkweek voor leerlingen van basis en kader leerjaar 3

12 september                       vanaf 15.00 uur gesprek ouders met mentoren klas 1 t/m 4

14 september                       vanaf 15.00 uur gesprek ouders met mentoren klas 1 t/m 4

25 t/m 29 september            afname Cito 0 toets voor klas 1

27 september                       18.30 uur: MR vergadering

 

Oktober 

3 oktober                             inhaaltoets Cito 0 toets voor leerjaar 1

5 oktober                             lesvrij

11 oktober                           fotograaf op school voor leerjaar 2 t/m 4

12 oktober                           brugklasfeest

16 t/m 20 oktober                Herfstvakantie

23 oktober                           huiswerkvrij voor leerjaar 1 t/m 3

25 oktober                           Koeienmarkt Woerden: leerjaar 1 t/m 4 vrij 

30 en 31 oktober                  SE periode 1 voor leerjaar 4

30 en 31 oktober                  proefwerkweek periode 1voor leerjaar 1 t/m 3

 

November

1 t/m 3 november                SE periode 1 voor leerjaar 4

1 t/m 3 november                proefwerkweek periode 1 voor leerjaar 1 t/m 3

6 t/m 10 november              inleveren sectorwerkstuk mavo 4

8 november                         18.30 uur: MR vergadering

16 november                       MBO avond

17 november                       verzending van SE1 overzicht en herkansformulier naar leerjaar 4

22 november                       inleveren herkansformulier leerjaar 4

20 t/m 24 november            stageweek voor leerjaar 4

28 november                       rapportvergaderingen: leerjaar 1 t/m 3: geen les, leerjaar 4: les

30 november                       herkansing leerjaar 4

 

December

1 december                         herkansing leerjaar 4

5 december                         Sinterklaasfeest

6 december                         huiswerkvrij voor leerjaar 1 t/m 3

7 december                         vanaf 15.00 uur gesprek ouders en mentoren leerjaar 1 t/m 4

12 december                       vanaf 15.00 uur gesprek ouders en mentoren leerjaar 1 t/m 4

18 t/m 22 december            Steinweek 1 voor leerjaar 1 t/m 3

20 december                       18.30 uur MR vergadering

21 december                       schoolfeest (Kerstgala)

22 december                       middag: leerjaar 1 t/m 4 vrij

25 t/m 29 december            Kerstvakantie

 

 

Januari

1 t/m 5 januari                    Kerstvakantie

8 januari                             huiswerkvrij voor leerjaar 1 t/m 3

9 t/m 12 januari                  afname rekentoets voor leerjaar 4

15 t/m 19 januari                SE periode 2 voor leerjaar 4

19 januari                           afname rekentoets voor leerjaar 4

22 januari                           afname rekentoets voor leerjaar 4

25 januari                           18.00 - 21.30 uur Open Avond

29 t/m 31 januari                oefenweek digitale examens voor leerjaar 4 BK

 

Februari

1 en 2 februari                     oefenweek digitale examens voor leerjaar 4 BK

15 februari                           gespreksavond ouders/docenten leerjaar 4

15 februari                           herkansing leerjaar 4

16 februari                           herkansing leerjaar 4

19 t/m 23 februari                proefwerkweek peirode 2 voor leerjaar 1 t/m 3    

19 t/m 23 februari                mondelingen B4: Engels / M4: Frans

26, 27, 28 februari                voorjaarsvakantie

 

Maart

1 en 2 maart                         voorjaarsvakantie

5 maart                                huiswerkvrij voor leerjaar 1 t/m 3

5 t/m 9 maart                       Snuffelstage voor mavo 3

5 t/m 9 maart                       Snuffelstage voor basis en kader 3

5 t/m 9 maart                       Steinweek 2 voor leerjaar 1 t/m 3

7 t/m 9 maart                       afname rekentoetsen voor leerjaar 4

12 t/m 16 maart                   afname rekentoetsen voor leerjaar 4

vanaf 12 maart                     start mondelingen K4: Engels + Duits / M4: Engels + Duits

14 maart                              18.30 uur MR vergadering

19 maart                              afname rekentoetsen voor leerjaar 4

19 t/m 23 maart                   SE periode 3 voor leerjaar 4

27 maart                              rapportvergaderingen: leerjaar 1 t/m 3: geen les, leerjaar 4: les

30 maart                              Goede Vrijdag: leerjaar 1 t/m 4 vrij

 

April

2 april                                  Tweede Paasdag

4 april                                  studiedag personeel: leerlingen lesvrij

5 april                                  vanaf 15.00 uur gesprek ouders-mentor leerjaar 1 t/m 3

16 t/m 20 april                        afname Cito toets 

9 t/m 13 april                        oefenweek digitale examens leerjaar 4 BK 

10 t/m 12 april                      Minkema Boulevard

16 april                                 CSPE leerjaar 4 Kader

18 april                                 18.30 uur MR vergadering

19 april                                 rapportage SE eindcijfer

23 april                                 start CE 1e tijdvak voor basis 4                      

27 april                                 Koningsdag

30 april                                 meivakantie

 

Mei

1 t/m 11 mei                         meivakantie

14 mei                                  huiswerkvrij voor leerjaar 1 t/m 3

14 t/m 18 mei                       CE 1e tijdvak voor mavo 4

14 t/m 16 mei                       leerjaar 4 kader les avo-vakken

14 en 15 mei                         leerjaar 4 basis les praktijkvakken

15 mei                                  start CSPE basis 4

16 mei                                  start CSPE voor leerjaar 4 basis

16 mei                                  CE tijdvak 1 voor leerjaar 4 kader

21 mei                                  Tweede Pinksterdag

22 t/m 24 mei                       CE tijdvak 1 voor leerjaar 4 mavo

28 mei                                  uitje pretpark leerjaar 4

29 mei                                  Gala leerjaar 4

30 en 31 mei                         3e afnameperiode rekentoets klas 3 en 4

 

Juni

1 t/m 11 juni                         3e afnameperiode rekentoets klas 3 en 4 

7 juni                                    organisatie-dag: leerlingen lesvrij

13 juni                                  uitslag CE 1e tijdvak

18 t/m 22 juni                       CE 2e tijdvak voor leerjaar 4

25 juni t/m  29 juni                proefwerkweek periode 3 voor leerjaar 1 t/m 3

27 juni                                  18.30 uur MR vergadering

29 juni                                  uitslag CE 2e tijdvak

 

Juli

2 t/m 6 juli                            Steinweek 3 voor leerjaar 1 t/m 4

2 t/m 6 juli                            werkweek mavo 3

10 juli                                   diploma-uitreiking leerjaar 4

13 juli                                   uitreiking rapport aan leerjaar 1 t/m 3