Minkema College | Home

Ouderparticipatie

De ouderraad is de schakel tussen ouders en school. De directeur vraagt de raad regelmatig om advies en informeert de raad over ontwikkelingen op school. De ouderraad organiseert informatieavonden voor ouders en beheert de vrijwillige ouderbijdragen. Bovendien ondersteunt de raad allerlei schoolactiviteiten en feestelijke gebeurtenissen.

Samenstelling ouderraad
Voorzitter: Poli Schouten
Penningmeeste/secretaris: Cindy Budel
Adri Vermeij
Joost van der Pool
Monique Koutellas