Minkema College | Home

Oudercontact

Omgangscode
School en ouders hebben een gezamenlijk belang: jouw optimale ontwikkeling. Samen staan we sterker. Dat is dan ook het motto van onze 'Omgangscode school en ouders'. Hierin staat wat ouders van ons mogen verwachten en wat wij op onze beurt van ouders verwachten. Bij de aanmelding verklaren je ouders zich akkoord met deze code.

Oudergespreksavonden
Omdat wij veel waarde hechten aan oudercontact is deelname aan oudergespreksavonden op Stein verplicht. Drie keer per jaar verwacht de mentor jou met je ouders op school.

3 gesprekken
Het eerste gesprek staat in het teken van kennismaking. Je ouders leren de mentor kennen en de mentor wil op zijn beurt graag van je ouders horen hoe zij tegen jou aankijken (‘Leer ons uw kind kennen’). Het tweede en derde gesprek vinden plaats naar aanleiding van het eerste rapport en het tweede rapport. Deze gesprekken gaan over jouw leervorderingen en persoonlijke ontwikkeling.

Evaluatie
Ruim voor het eindrapport maken we nog een keer de balans op. Er is dan nog voldoende tijd om in de aanloop naar het eindrapport een ‘eindsprint’ in te zetten. Als dit bij jou nodig is, nodigt de mentor je ouders nogmaals uit voor een gesprek.

Tussentijds contact
Ook tussentijds is contact met de mentor altijd mogelijk. Omgekeerd neemt de mentor zelf contact op als je gedrag of cijfers daartoe aanleiding geven. Gaat het om een specifiek vak, dan kan het zijn dat de vakdocent contact opneemt.

Informatieavonden
In de loop van het jaar staan informatieve ouderavonden op het programma. Data staan in het Minkema Nieuws en in de jaaragenda op deze site.

Gebruik beeldmateriaal
Het gebeurt wel eens dat medewerkers foto's of opnames maken tijdens schoolactiviteiten. Als jij of je ouders er bezwaar tegen hebben dat jij te zien bent, dan maken je ouders dat elk jaar vóór 1 oktober aan ons kenbaar.