Minkema College | Home

Ouderbetrokkenheid

Leerling, ouders en school hebben een gezamenlijk belang: dat jongeren zich optimaal ontwikkelen. Je ouders mogen van ons heldere informatie over jouw leervorderingen verwachten. Wij vragen van jouw ouders dat zij het onderwijs en de begeleiding van thuis uit ondersteunen.

Oudercontact
Het is belangrijk dat je ouders bij school betrokken zijn. Als ze weten wat er speelt, kunnen ze je helpen en stimuleren. Daarom komen je ouders drie tot vier keer per jaar op school voor een oudergesprek. Dit is verplicht. Naast de persoonlijke gesprekken zijn er avonden waarop de school aan ouders algemene informatie geeft.

Ouderparticipatie
Wij stellen het ook op prijs als ouders meedenken op school. Dat kan bijvoorbeeld in de ouderraad.