Minkema College | Home

Praktische afspraken

Communicatie
Hieronder lees je wat je moet doen bij ziekte, verzuim en verlof, schorsing en verwijdering, hoe we met elkaar omgaan, roosters, lestijden etc.
De afdelingsassistent is je vraagbaak en eerste opvang. Ben je te laat of uit de les gestuurd? Heb je een pleister nodig? Heb je een praktische vraag, bijvoorbeeld over het rooster? Hiervoor kun je terecht bij de afdelingsassistent, dhr. Boegheim.

 • Je ouders melden je bij de afdelingsassistent telefonisch af vóór het begin van de eerste les, bij dhr. J. Boegheim, tel.: 0348 484 164 of bij de receptie,tel.: 0348 484 150.
 • Kom je de dag daarna nog niet naar school, dan verwacht de afdelingsassistent opnieuw een telefoontje van je ouders. En de dag daarna weer, totdat je beter bent.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor het inhalen van de gemiste lesstof.
 • Je krijgt geen verlof buiten de vastgestelde vakanties. Alleen in heel bijzondere gevallen, omschreven in de leerplichtwet, kunnen we daarvan afwijken.
 • Ook voor één lesuur kom je naar school.
 • Slecht weer is geen reden om thuis te blijven.
 • Afspraken met de dokter of de tandarts maak je buiten schooltijd. Kan het echt niet anders, dan schrijven je ouders een briefje waarin ze dit uitleggen. Het briefje lever je in bij de afdelingsassistent en die registreert dat.
 • Verlof wegens familieomstandigheden vraag je zo vroeg mogelijk schriftelijk aan bij de teamleider.
 • Ook hier geldt: je bent zelf verantwoordelijk voor het inhalen van de gemiste lesstof.
 • Kom je keer op keer te laat? Dan moet je de gemiste tijd inhalen. Hoe lang en hoe vaak, staat achterop de telaatkaart. Die krijg je mee bij de derde keer te laat komen. Bij de zesde keer krijg je daarbovenop een officiële waarschuwing. Na negen keer stellen we de leerplichtambtenaar op de hoogte.
 • In grote lijnen zijn er twee manieren om de gemiste tijd in te halen: je ’s ochtends vroeg melden bij de afdelingsassistent of (als je te laat blijft komen) een ‘vierkant rooster’. Je moet dan van 8.00 – 16.30 uur op school zijn.

Voor een prettige sfeer hebben we afspraken nodig. Denk maar aan het verkeer: zonder regels wordt het een grote chaos op de weg. Dit is wat we van al onze leerlingen verwachten.

 • Je doet actief mee in de lessen en verstoort het onderwijs niet voor anderen.
 • Je zet je fiets of scooter in een rek en op slot. Je komt alleen in de stalling om je vervoermiddel te stallen.
 • Je bent op tijd in de les. Bij het belsignaal ga je naar het lokaal. Niet op tijd binnen? Dan ben je te laat en haal je een telaatbriefje bij de afdelingsassistent.
 • Jassen, gymtassen, geld, mobiel en alle andere waardevolle spullen berg je op in je kluisje. In de les (ook in de gymzaal) heb je alleen lesmaterialen bij je.
 • Dit geldt in het bijzonder voor het meenemen van mobieltjes naar schoolexamens en toetsen. Of je 'm nu gebruikt of niet: mobiel bij je betekent een 1 voor de toets. Per ongeluk toch je telefoon meegenomen? Aan het begin van de toets kun je hem nog in de kluis leggen. Kom je daardoor echter te laat voor de toets, dan heb je minder toetstijd én moet je een telaatbriefje halen.
 • Je neemt geen eten en drinken mee naar de lokalen.
 • Je houdt de school schoon. Bekertjes en ander afval ruim je op. Zowel binnen de school (denk aan het atrium!) als daarbuiten.
 • Je neemt geen alcoholhoudende of andere stimulerende middelen mee naar school, laat staan dat je ze gebruikt.
 • Onder schooltijd verlaat je het schoolterrein niet. Ook niet in een pauze of tussenuur.
 • In de pauze ben je op het schoolplein of in het atrium. Niet in de ruimte bij de kluisjes.
 • Wij zijn een rook-, drugs- en alcoholvrije school. Je neemt dus geen sigaretten, alcoholhoudende of andere stimulerende middelen mee naar school, laat staan dat je ze gebruikt.
 • We willen dat iedereen zich veilig voelt op school. Daarom mag je in het gebouw en op het schoolterrein niet fotograferen of filmen, tenzij een medewerker je daartoe opdracht geeft.
 • Gedrag heeft gevolgen. Als jij je niet aan de afspraken houdt, nemen wij een passende maatregel.
 • De school is niet verantwoordelijk voor beschadiging of vermissing van (brom)fietsen, kleding, tassen en in kleding of tassen achtergelaten geld, laptops of andere waardevolle voorwerpen.
 • Mis je een kostbaar eigendom, dan meld je dat bij de afdelingsassistent. Op een formulier beschrijf je het voorwerp, zodat we het aan jou kunnen koppelen als het wordt gevonden.
 • We raden je aan eigendommen altijd te merken, geld en waardevolle voorwerpen nooit onbeheerd achter te laten en je (brom)fietsen goed op slot te zetten.
 • Veroorzaak je schade aan het gebouw of aan bezittingen van (medewerkers van) de school, dan stellen we jou aansprakelijk. Indien van toepassing zullen we de schade op jouw kosten laten herstellen.
 • Gevonden voorwerpen worden ingeleverd bij de receptie.
 • Wordt een van jouw eigendommen gestolen, dan raden we je ouders aan om aangifte te doen bij de politie.
 • Bij diefstal van schooleigendommen doen wij zelf altijd aangifte bij de politie.
 • Iedere leerling heeft een kluisje. Daarin berg je waardevolle spullen op, zoals je bromfietshelm, fietssleutel en telefoon; maar ook je lunchpakketje, jas en gymkleding.
 • Voor het slot en twee sleutels betaal je per jaar € 6,90 plus € 5,- borg. Dit bedrag wordt geïnd met de ouderbijdrage. De borg spreken we aan als je een reservesleutel nodig hebt. Niet-gebruikte borg krijg je aan het eind van het jaar terug.
 • Je boeken zitten in je schooltas en niet in je kluisje. Je hebt niet genoeg tijd om voor elke les de boeken uit je kluis te halen.
 • Je mag je kluissleutels niet ruilen met die van een ander, want ze zijn op naam en slotnummer geregistreerd.
 • Met vragen over de kluisjes kunnen je terecht bij de conciërges.
 • Een medewerker van de school mag kluisjes laten openmaken als hij daar dringende redenen heeft. Dat gebeurt altijd in aanwezigheid van een tweede medewerker.
 • Bij vernielingen aan een kluisje kunnen wij onkosten in rekening brengen. Ook kunnen we eenzijdig het huurcontract opzeggen.
 • Op de laatste lesdag vóór de zomervakantie maak je je kluisje leeg en levert de sleutels in.
 • De school is niet aansprakelijk voor diefstal uit kluisjes.

In de school staan moderne printers/kopieerapparaten. Vanaf elke computer in de school kun je printopdrachten versturen.

Kosten
Aan het begin van het schooljaar krijg je een ‘tag’: een sleutelhanger met een chip erin. Daarmee kun je op de printers inloggen. Je krijgt een starttegoed van €5,-. Voor elke print of kopie wordt 5 eurocent van het tegoed afgeschreven. Een kleurenafdruk/-kopie kost 25 eurocent. Scannen is gratis. Tag kwijt? Dan kun je bij de receptie voor €5,- een nieuwe halen.

Vanaf het begin krijg je huiswerk op. De docent zet het huiswerk en de toetsen ook in Magister, zodat je alle informatie thuis bij de hand hebt. Toch kun je er niet van uitgaan: het kan gebeuren dat Magister even niet bereikbaar is. Noteer huiswerk en toetsen dus altijd in je agenda.

Planning
Als je doorwerkt, kun je een groot deel van je huiswerk al op school maken. Wel moet je thuis iedere dag tijd besteden aan herhaling en voorbereiding van de leerstof. Voor een aantal vakken krijg je studiewijzers met een overzicht van het programma voor die vakken. Aan de hand van een studiewijzer kun je zelfstandig (vooruit) werken. Dat is ook handig als je bijvoorbeeld door ziekte lessen hebt gemist. 

Hulp bij studeren
Heb je veel problemen met huiswerk maken, dan is de huiswerkklas (drie dagen per week) misschien iets voor jou. Aanmelden is mogelijk na overleg met de mentor. Aan de huiswerkklas zijn wel kosten verbonden.

Bewegen is belangrijk en gezond. Wij verwachten dat je meedoet in de gymles. 

Regels
Tijdens de gymles draag je een schooltenue, dat je krijgt van de docent. Je mag niet in de gymzaal gymmen met schoenen met zwarte zolen die afgeven. We raden je aan na afloop van de lessen te douchen; zorg dan wel voor een handdoek. Na elke les neem je je gymspullen mee naar huis. 

Blessures
Kun je niet meegymmen, dan moeten je ouders een briefje voor de docent schrijven. Die bepaalt in hoeverre je nog aan de les kunt meedoen (als assistent bijvoorbeeld). Je bent in elk geval niet vrij! Bij langdurige blessures moeten je ouders afspraken maken met de teamleider. Daarvoor is een doktersverklaring nodig.