Minkema College | Home

Organisatie

Streekschool
Stein is één van de twee locaties van het Minkema College. Je kunt bij ons de opleidingen basis, kader en mavo doen. Onze opdracht is te zorgen dat jij een diploma haalt dat bij je past. We zijn een streekschool en dat betekent dat onze leerlingen uit de hele regio komen. In totaal zijn het er ongeveer duizend.

Klein team
Als leerling merk je niet dat Stein een grote school is. Dat komt doordat we de school in kleine teams hebben onderverdeeld. Een team is een groep docenten die lesgeeft aan een bepaalde groep leerlingen. Je hebt vooral te maken met de docenten uit ‘jouw’ team. De lijnen zijn kort; zij kennen jou en jij kent hen.

Teamleider
Elk team heeft een teamleider, die verantwoordelijk is voor het onderwijs binnen dat team. De directeur en de plaatsvervangende directeur zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de school.

Schoolleiding    
Directeur: mevr. J.P.A.L. van den Beemt
Plaatsvervangend directeur: dhr. J.P. Visser
     
Afdeling
Team Teamleider

Brugjaar

basis/kader/mavo

mevr. G. Jongeneel

Middenbouw
(leerjaar 2 en 3)

basis/kader Zorg & welzijn

dhr. R. Immerzeel

basis/kader Techniek basis/kader Handel & administratie 

mevr. J. I. Emons

mavo

dhr. C. Breedijk

Examenjaar

basis/kader/mavo

mevr. H.H. van Esch