Minkema College | Home

Leerlingenraad

Je kunt meedenken in de leerlingenraad. Deze raad vergadert regelmatig over onderwerpen die leerlingen belangrijk vinden. Op uitnodiging vergadert soms de directie mee.
In de leerlingenraad is plaats voor vijf leerlingen per leerjaar. De voorzitter is een leerlingvertegenwoordiger uit de medezeggenschapsraad. Alle leden worden door de leerlingen benoemd of gekozen.