Minkema College | Home

Leerlingadviescommissie

Leerlingadviescommissie
Onderdeel van de leerlingenraad is de leerlingadviescommissie. Iedere docent krijgt bij binnenkomst een tijdelijke benoeming. Voordat die wordt omgezet in een vaste aanstelling, houdt de leerlingadviescommissie een enquête onder leerlingen. Dit leidt tot een advies aan de commissie die over de vaste benoemingen beslist.

Hoe werkt het?
De LAC adviseert benoemingscommissies over de vaste aanstelling van nieuwe docenten aan het Minkema College. Het advies is gebaseerd op de uitslag van een enquête die de leden van de LAC afnemen onder de leerlingen van de betreffende docent.

Waarom?
De directie wil graag weten hoe een docent in de klas overkomt en hoe de leerlingen in die klas zich daarbij voelen. Daarom vraagt de directie een aantal klassen om hun mening. Die mening kun je geven door een vragenlijst in te vullen. Niet iedereen kan die mening geven. Je klas wordt daarvoor gekozen. De nieuwe docent wijst twee klassen aan die de vragenlijst mogen invullen. Ook een nieuwe docent wil weten hoe je over hem of haar denkt.

Advies
De vragenlijst wordt anoniem ingevuld, dus zonder dat je je naam erop hoeft te zetten. Je kunt dus vrij je mening geven zonder dat iemand weet dat jij het bent. Het uiteindelijke resultaat wordt aan de directie overgebracht. Dat resultaat kun je zien als een advies. Nu kunnen docent en directie zien hoe er over de docent wordt gedacht.

Heb je nog vragen, neem dan contact op met dhr. J. Quakernaat.