Minkema College | Home

Stichting Leergeld Groene Hart

“Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen!”.

Sinds een paar weken is de Stichting Leergeld Groene Hart operationeel in Woerden, Montfoort, Bodegraven en Ouderwater.

Stichting Leergeld Groene Hart  richt zich op ouders/verzorgers van kinderen tussen de 4 en 18 jaar, die een laag inkomen hebben en voor wie de kosten van school en buitenschoolse activiteiten nauwelijks op te brengen zijn.

Ouders/verzorgers kunnen via de site een aanvraag doen of in contact komen met de Stichting.

Doel van de stichting
Stichting Leergeld Groene Hart probeert te voorkomen dat kinderen die in een armoedesituatie leven in een sociaal isolement terechtkomen. Dat kan komen doordat zij vanwege onvoldoende middelen niet deel kunnen nemen aan activiteiten die voor hun vorming van groot belang zijn. Stichting Leergeld Groene Hart gaat voor een actieve benadering en werkt met goed opgeleide vrijwilligers die bij mensen thuis op bezoek komen.