Minkema College | Home

Financiën/Verzekering

  •  Schoolkosten

Leermiddelen
Ook in het schooljaar 2017-2018 geeft de overheid scholen een vergoeding voor schoolboeken en andere leermiddelen. Je ouders hoeven die dus niet te betalen. De vergoeding geldt niet voor vakken buiten het gewone lesprogramma. Daarom moeten je ouders voor de talentlessen wel een bijdrage betalen. Woordenboeken, proefwerkblokken, een atlas en dergelijke moet je eveneens zelf kopen.
Er zijn ook kosten verbonden aan de laptop waarmee de meeste leerlingen werken. Je ouders sluiten hiervoor een lease-/koopovereenkomst met Rentcompany. Ben je toegelaten op onze school dan krijgen je ouders bericht van Rentcompany.

Vrijwillige ouderbijdrage
Wij vragen van ouders een ouderbijdrage van € 64. Daarvan betalen we de mediatheek, culturele activiteiten en sportdagen. Deze bijdrage is vrijwillig. In de wet staat dat een school jou niet mag weigeren omdat je ouders de bijdrage niet betalen. Je mag dus aan alle gewone lessen meedoen en je krijgt ook een diploma. Niet of maar ten dele betalen, kan wél betekenen dat je aan sommige activiteiten niet kunt meedoen. Wij proberen dat zo veel mogelijk te voorkomen. 

Ouderbijdrage voorzieningen
Naast de vrijwillige ouderbijdrage is er een ouderbijdrage voorzieningen. We gebruiken deze bijdrage om gezamenlijk materialen in te kopen zoals tekendozen, gymkleding en gereedschap. Ook de huur van je kluisje wordt hiervan betaald. De ouderraad bewaakt de uitgaven. Sommige kosten variëren sterk per profiel en leerjaar. Denk aan de kosten van werkweken en van werkkleding bij Techniek. Daarom kan de ouderbijdrage voorzieningen van leerling tot leerling verschillen.
De ouderbijdrage voorzieningen is niet verplicht. Meedoen is wel handig: je beschikt altijd over de juiste materialen en je hoeft er niet zelf naar op zoek.

Je ouders ontvangen in oktober één gecombineerde factuur voor de vrijwillige ouderbijdrage en de ouderbijdrage voorzieningen. De facturen voor de ouderbijdragen worden dit jaar verstuurd via de boekenleverancier De Ruiter & Fanoy. 

  • Verzekeringen

Ongevallenverzekering
Je bent verzekerd tegen de gevolgen van ongevallen. Deze ongevallenverzekering is geldig gedurende alle schoolactiviteiten, en ook tijdens het stoeien op het schoolplein. Ook het reizen van en naar school is meeverzekerd, tot maximaal een uur vóór en een uur ná het betreden/verlaten van de school.

Tussentijdse wijzigingen voorbehouden, is de dekking van de ongevallenverzekering als volgt:

1. blijvende invaliditeit: € 50.000,-
2. overlijden: € 5.000,-
3. geneeskundige kosten: € 2.500,-
4. tandheelkundige kosten: € 2.500,-

Deze laatste twee rubrieken fungeren als aanvulling op de eigen zorgpolis.

Bij overlijden van een verzekerde vergoedt de verzekeraar het genoemde bedrag. Bij geheel of gedeeltelijk blijvende invaliditeit wordt een percentage uitgekeerd. De percentages zijn opgenomen in de polisvoorwaarden.

De rubriek ‘blijvende invaliditeit’ is heel belangrijk, omdat leerlingen in dat geval alleen maar aanspraak kunnen maken op de (beperkte) voorzieningen uit de Wajong-regeling.

Vinden je ouders deze verzekerde bedragen te laag of geven ze de voorkeur aan een 24-uursdekking gedurende zeven dagen per week, dan kunnen ze tegen een speciaal tarief een aanvullende persoonlijke ongevallenverzekering afsluiten. Het aanvraagformulier is te krijgen bij de afdeling financiën.

Aanspraak maken op de verzekering kan met een schadeformulier dat op school te krijgen is. De afhandeling verloopt dan via MEEÙS Assurantiën BV. Je ouders en jij kunnen ook rechtstreeks contact opnemen met MEEÙS: nonprofit.denhaag@meeus.com, tel: 070 3028954 (vragen naar de schadeafdeling). Meer informatie op www.meeus.com.

Doorlopende reisverzekering
Wanneer er onverhoopt iets zou gebeuren tijdens een buitenlandse schoolreis of excursie waardoor je terug naar Nederland vervoerd moet worden, dan kunnen de kosten enorm oplopen. Deze kosten vallen vaak niet onder de persoonlijke ziektekostenverzekering.

Wij hebben daarom een doorlopende reisverzekering afgesloten voor alle reizen en uitstapjes, met werelddekking. De verzekering dekt ook wintersport en gevaarlijke sporten zoals grottentochten, survival, mountainbiken, abseilen, wildwatervaren, onderwatersport, bergbeklimmen en waterskiën.

Deze schoolreisverzekering is gekoppeld aan de collectieve ongevallenverzekering. Dat voorkomt hiaten in de dekking.

Naast repatriëring dekt de doorlopende reisverzekering ook schade aan bagage, buitengewone kosten en medische kosten die de ziektekostenpolis niet dekt.

Aansprakelijkheidsverzekering
Schade die jij op school (of tijdens kampen of excursies) aan anderen toebrengt, wordt in beginsel verhaald op de particuliere aansprakelijkheidsverzekering van je ouders. Soms biedt deze verzekering geen dekking, bijvoorbeeld omdat een ander medeaansprakelijk is. In dat geval dekt onze WA-verzekering de schade.