Minkema College | Home

Steinweken

In december, maart en juli hebben alle eerste, tweede en derde klassen een themaweek. In deze week maakt het gewone rooster plaats voor een activiteitenprogramma. Het thema past bij het leerjaar en is steeds gekoppeld aan enkele vakken. Vaste onderdelen van de themaweek zijn kunst, sport en loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB). Elke Steinweek sluit je af met een certificaat waarop staat wat je gedaan hebt. Dit Steinbewijs komt op je SteinSuccesSite te staan.