Minkema College | Home

Maatschappelijke stage (MaS)

Hoewel de overheid de maatschappelijke stage niet langer verplicht stelt, vinden wij het belangrijk dat onze leerlingen leren wat de betekenis is van vrijwilligerswerk. De maatschappelijke stage is op Stein dan ook  een eis om je diploma te halen. De maatschappelijke stage van tenminste 20 uur bestaat uit minimaal 10 uur binnen de school (in themaweken en tijdens schoolse activiteiten of projecten) en 10 uur daarbuiten.

Doelen
Deze stage staat in het teken van ‘burgerschapsvorming’. Je leert op jonge leeftijd wat vrijwilligerswerk inhoudt en dat iets betekenen voor anderen, zonder dat daar een financiële vergoeding  tegenover staat, van waarde is. De maatschappelijke stage doet een beroep op je sociale vaardigheden, vergroot je gevoel van eigenwaarde en draagt bij aan je persoonlijke ontwikkeling.

Stagevoorbeelden:

  • vrijwilligerswerk doen in een verzorgingstehuis;
  • kinderen sporttraining geven bij een sportclub of bij de scouting;
  • meehelpen in een wijk- of buurthuis; kinderboerderij of manege;
  • assisteren bij een basisschool of kinderdagverblijf
  • een culturele organisatie ondersteunen of het Leger des Heils of Rode Kruis…enzovoort

Goed om te weten:

  • Een leuke stageplek vinden heb je voor een groot deel zelf in de hand. Je mag namelijk zelf je stageplek regelen (mits deze aan de voorwaarden voldoet).
  • In het brugjaar oriënteer je je op maatschappelijke stage en burgerschapsvorming, bijvoorbeeld in de themaweken. In leerjaar 2 en 3 loop je minimaal 10 uur maatschappelijke stage buiten de school.
  • Je dient de 20 uur (10 uur buiten school  en 10 uur binnen school) stage gelopen hebben eind leerjaar 3. Dit is niet vrijblijvend.
  • Jij krijgt de benodigde informatie aan het begin van het ieder schooljaar van je mentor. Bijvoorbeeld over de eisen die we stellen aan een maatschappelijke stage (wat mag wel en wat mag niet) en ook over de werkwijze. Hij registreert ook het aantal gelopen stage-uren in Magister.
  • Jongeren tot 18 jaar mogen geen gevaarlijk werk doen.

Vragen?
Raadpleeg je mentor of een coördinator maatschappelijke stage. De coördinatoren van de maatschappelijke stage in Stein zijn:

De heer R. Immerzeel: R.Immerzeel@minkema.nl

Mevrouw  J.I. Emons: J.Emons@minkema.nl

Contact?
Maak bij voorkeur gebruik van het contactformulier.