Minkema College | Home

Laptoponderwijs

Waarom

Op Stein hebben alle leerlingen een chromebook of device. We werken met chromebooks  omdat we ons onderwijs aantrekkelijk willen maken voor leerlingen; door de inzet van chromebooks willen we ons onderwijs inspirerend en contextrijk maken. Ook willen we onze leerlingen voorbereiden op de toekomst in een maatschappij waar digitale (communicatie)middelen niet meer weg te denken zijn. Daarnaast kan het chromebook worden ingezet om persoonlijk leren mogelijk te maken: leerlingen kunnen zelfstandig werken en in hun eigen tempo, leerlingen kunnen teksten laten voorlezen, leerlingen kunnen herhalingsstof maken op hun chromebook of juist lesstof van een hoger niveau aangeboden krijgen. Tenslotte kunnen we met behulp van het chromebook of het smartboard in de klas aansluiten bij de verschillende leerstijlen van leerlingen door ondersteuning met beeld en geluid of in de vorm van competitie. Het chromebook wordt ingezet als middel en het lesgeven met behulp van een chromebook is geen doel op zich. 

Hoe

Ouders krijgen de mogelijkheid om - tegen een gereduceerd bedrag -  een chromebook te huren via Rentcompany*. Het chromebook wordt uiteindelijk eigendom van de leerling. School betaalt een initieel bedrag mee en garandeert ouders op die manier een goed werkend apparaat met een garantieregeling en goede service. Indien het chromebook kapot is en gerepareerd moet worden, krijgt de leerling een leen-exemplaar, zodat hij of zij toch deel kan nemen aan de lessen. Het chromebook gaat mee naar huis, in een stevige hoes en moet daar ’s nachts worden opgeladen. Ook thuis kan de leerling dus voor school werken op het chrmoebook. 

Lessen digitale vaardigheden

In leerjaar 1 krijgen de leerlingen lessen digitale vaardigheden. Tijdens deze lessen leren zij op een goede manier omgaan met het chromebook en deze effectief inzetten voor de lessen, bijvoorbeeld voor het maken van een verslag of een presentatie. We vinden het belangrijk dat de leerlingen weten hoe ze het chromebook goed en veilig kunnen gebruiken. Vandaar dat er ook aandacht is voor social media tijdens deze lessen. Tijdens de lessen maken de leerlingen een eigen Steinsucces Site, een webpagina waarop zij vermelden wie ze zijn en waar ze trots op zijn of goed in zijn. Het vormt de aanloop naar een portfolio dat leerlingen moeten maken om zich aan te melden op het MBO. Deze site delen ze met hun mentor, die tijdens de mentorlessen samen met de leerling zorgt voor vulling van de site. 

ELO

Naast de gewone schoolboeken beschikken de leerlingen voor veel vakken over een digitale aanvulling op de methode. Zij kunnen via de ELO (elektronische leeromgeving/ Magister) inloggen en aanvullende opdrachten maken. Bij sommige vakken wordt alleen met het chromebook gewerkt (M&M), bij andere vakken is er gekozen voor een combinatie van boeken en chromebook. Wij streven ernaar de schooltas niet te zwaar te maken voor onze leerlingen, maar in deze overgangsfase is dat niet altijd makkelijk. We adviseren leerlingen om de boeken/ spullen die ze niet nodig hebben in hun kluisje te leggen en deze in de pauzes om te wisselen, zodat ze niet de hele dag met een zware tas lopen. We blijven zoeken naar verbeteringen, ook op dit vlak. 

Toekomst

De digitale ontwikkelingen staan niet stil en wij streven ernaar deze te volgen en in te zetten voor ons onderwijs. De docenten krijgen trainingen en workshops die maken dat ze ook op digitaal gebied up-to-date geschoold zijn. Onze school is lid van de stichting VO Content*, een organisatie gericht op het beschikbaar maken van digitaal leermateriaal ‘van en voor scholen’. Als lid hebben we ook de beschikking over oefenmateriaal voor de eindexamens en leermiddelen om digitaal te oefenen voor de rekentoets.

Protocol laptopgebruik (c.q. chromebookgebruik)

In de link hiernaast treft u het protocol laptopgebruik aan. We verwachten van onze leerlingen en docenten dat ze zich hieraan houden. Het wordt behandeld in de lessen digitaal rijbewijs en in de mentorlessen. De laptop is op onze school een leermiddel. We verwachten van onze leerlingen dat ze zorgvuldig met hun laptop omgaan en de laptop gebruiken om hun leerprestaties te verhogen.

*Zie link in de rechterkolom