Minkema College | Home

Vertrouwenspersoon

Met klachten over veiligheid en seksuele intimidatie kun je terecht bij de interne vertrouwenspersonen, dhr. N. Heijmans en mevr. G. Boere. Zij beoordelen

of contact met onze externe vertrouwenspersoon (mevr. M. van Gils) nodig of gewenst is. De vertrouwenspersonen kunnen je doorverwijzen naar
hulpverlening. Ook adviseren zij de directie bij de toepassing van de klachtenprocedure.