Minkema College | Home

Mentoraat

De mentor is de ‘spil’ in de begeleiding en het eerste aanspreekpunt voor jou en je ouders. Met vrijwel alle vragen kun je bij de mentor terecht. Zo nodig verwijst hij je door.

Elke week is er een mentorgespreksuur. Je mentor nodigt je hier regelmatig voor uit. Je kunt natuurlijk
ook zelf een gesprekje aanvragen. Van de mentor krijg je ook mentorlessen. In het eerste leerjaar ligt de nadruk op kennismaken en vervolgens op studie- en keuzevaardigheden. Hoe ga je om met je agenda? Hoe kun je hoofd- en bijzaken onderscheiden? Maar ook: waar ben jij goed in? In de middenbouw bouw je hierop voort. Dan komen eveneens onderwerpen als beroepshouding, burgerschap en waarden en normen aan de orde. Een mentor heb je meestal voor één jaar. Toch hoef je niets steeds alles opnieuw te vertellen: de mentor geeft bijzonderheden over jou door aan zijn of haar opvolger.
In de brugklas kun je met dagelijkse vragen ook terecht bij de Stein Mentorassistent (SMA). Dit is een
tweedejaars leerling die jou en je klasgenoten helpt op school je weg te vinden.