Minkema College | Home

Begeleiding

Geen twee leerlingen zijn hetzelfde. Dat vraagt van docenten dat ze inspelen op verschillen in leervragen,
leerbehoeften en leerstijlen. Inspelen op verschillen gebeurt grotendeels in de les. Docenten gebruiken gevarieerde werkvormen en plaatsen de leerstof in een context, waardoor die voor jou betekenis
krijgt. Maar om succesvol te leren, is ook een goede begeleidingsstructuur nodig. Op Stein staat de begeleiding altijd in het teken van het leren en uiteindelijk: het halen van een diploma. Het kan gaan om het wegwerken van achterstanden, maar ook om verdieping als je juist meer aankunt. De begeleiding is in dezelfde drie fasen opgebouwd als het onderwijs: brugjaar, middenbouw, examenjaar. Dat past bij de ontwikkeling die je doormaakt. De meeste begeleiding heb je nodig in het eerste leerjaar. Naarmate je toegroeit naar het examen, word je steeds zelfstandiger.


Brugjaar

In de brugklas werken we vooral aan een goede start. We willen je goed leren kennen. Dat doen we aan de
hand van gegevens van de basisschool en gesprekken met jou en je ouders. In de mentorlessen besteden we
veel aandacht aan onze verwachtingen (Hoe leer je op Stein? Hoe pak je het aan? Wat verwachten docenten
van jou?). Ook brengen we de basis van de leerstof op orde.


Middenbouw

Leerjaar 2 en 3 vormen het hart van je opleiding. De begeleiding sluit daarbij aan. In deze jaren oriënteer
je je op loopbaankeuze en vervolgopleidingen. De mentor en de decaan ondersteunen je daarbij. Je volgt
zo nodig trainingen ‘sterk denken en doen’, ‘omgaan met faalangst’ of ‘omgaan met dyslexie’. Stap voor
stap vul je je SteinSuccesSite. Aan het eind van de middenbouw presenteer je de site aan je ouders.


Examenjaar

In dit jaar is alle begeleiding gericht op dat ene doel: je diploma. Wat betreft de leerstof zetten we alle puntjes op de i en je krijgt examentraining. Ook bereiden we je voor op de overstap naar mbo of havo.