Minkema College | Home

Vuurwerk

Door de schoolleiding

Met de maand december in zicht komt ook het kopen, bezitten en afsteken van vuurwerk in beeld.

Een school moet een veilige plaats zijn voor alle leerlingen en medewerkers van onze school. U zult begrijpen dat vuurwerk daar niet bij thuis hoort.

Binnen Stein is het in bezit hebben, het verhandelen en/of het afsteken van vuurwerk verboden. Dat geldt voor het schoolgebouw en de terreinen rondom de school.

Indien leerlingen zich niet houden aan dit verbod zal de school passende maatregelen nemen en aangifte doen bij de politie. Wij willen u vragen dit met uw zoon of dochter te bespreken.

De schoolleiding spreekt de verwachting uit dat onze leerlingen zich bewust zijn van de gevaren van vuurwerk. Wij wensen een ieder een fijne en gezellige tijd toe.