Minkema College | Home

Van het examensecretariaat

Door mw. H. van Esch en dhr. I. Achekar

We hebben de eerste SE periode alweer achter de rug. U ontvangt rond 17 november het PTA overzicht met de behaalde SE-cijfers. Daarnaast ontvangt u een brief met daarin vermeld de wijze waarop de leerlingen zich kunnen opgeven voor een herkansing. De herkansingen zijn gepland op donderdag 30 november voor de basis en kader beroepsgerichte leerweg en

op vrijdag 1 december voor de mavo. Bij deze herkansingen geldt het hoogst behaalde cijfer, dit cijfer zal vervolgens door de docent in Magister worden ingevoerd.

Komende weken wordt er in kleine groepjes getraind voor de rekentoets in januari, we gaan daarmee door tot aan de kerstvakantie. Deze rekentoets voor alle klas 4 leerlingen zal na de kerstvakantie worden afgenomen.

In de week van 20 november gaan onze vierde klas leerlingen van de basis en kaderberoepsgerichte leerweg op stage. Wij wensen de leerlingen veel succes bij deze stage.