Minkema College | Home

Oudergesprekken

Door de schoolleiding

Op donderdag 7 december  en dinsdag 12 december vinden er oudergesprekken plaats met de mentor. Hiervoor kunt u zich binnenkort inschrijven in Magister.

Met de ouders die zich niet ingeschreven hebben, wordt contact opgenomen door de mentor om alsnog een afspraak te maken. Wij vinden het zoals u weet heel belangrijk om met u en uw kind gedurende het schooljaar in gesprek te blijven over de voortgang. Tijdens dit gesprek, waarbij de aanwezigheid van uw kind ook zeer op prijs gesteld wordt, wordt in elk geval  gesproken over de resultaten van Rapport 1. Ook worden de afspraken gemaakt in het zogenaamde SteinSuccesPlan in september jl. geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

Onze mentoren gaan ervan uit dat zij u, samen met uw kind , op 7 of 12 december ontmoeten op de oudergespreksavonden in Stein.