Minkema College | Home

Oudergesprekken

Door I. Vergeer

Op dinsdag 3 april en donderdag 5 april vinden er wederom oudergesprekken plaats voor klas 1 t/m 4 met de mentor, waarbij de aanwezigheid van uw kind ook op prijs wordt gesteld.

Tijdens dit gesprek wordt in elk geval gesproken over de resultaten van de 2e (rapport)periode. 

Voor de leerlingen uit klas 2 basis en kader wordt op deze avond ook het formulier t.a.v. de keuzevakken in klas 3 voor schooljaar 18-19 met een handtekening bekrachtigd.

Betrokken ouders ontvingen hierover al eerder bericht.

De uitnodiging om in te schrijven voor een van deze data ontvangt u via Magister.

Inschrijven is mogelijk tot en met maandag 19 maart 2018.

Met de ouders van de leerlingen van klas 1 t/m 3 die zich niet ingeschreven hebben, wordt contact opgenomen door de mentor om alsnog een afspraak te maken.

Onze mentoren gaan ervan uit dat zij u samen met uw kind op 3 of 5 april ontmoeten op de oudergespreksmomenten in Stein.