Minkema College | Home

Keuzevakken kiezen in 2 Basis & Kader

Door Joyce Emons

De vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo brengt ook binnen Stein een nieuw onderwijsprogramma met zich mee.

Volgend schooljaar 17/18 gaan onze huidige tweede klas BK leerlingen 11 uur in de week aan de slag met de zogenaamde keuzevakken.

Naast de vier verplichte profieldelen in leerjaar 4 waarin een leerling centraal examen doet, moeten leerlingen in klas 3 vier keuzedelen afronden waarin zij schoolexamens afleggen. Deze 11 keuzevakken kunnen binnen het aanbod van Stein breed (creatief, horeca, media, techniek) gekozen worden, dus over de profielen Zorg & Welzijn, Mobiliteit & Transport en Economie & Ondernemen heen.

Na het samenstellen van een eerste voorlopige “Top 6” van keuzevakken hebben onze leerlingen 13 april jl. in de vorm van “workshops” kennis gemaakt met deze vakken.

Ook ouders hebben na een algemene presentatie kennis kunnen maken met de diverse keuzevakken. Uiterlijk op 19 april as. maken leerlingen hun definitieve keuze bekend voor de vier vakken die zij volgend jaar gaan volgen. Het waren inspirerende workshops, waarvan bijgaande foto’s getuigen.