Minkema College | Home

Toelating brugjaar

Zo gaat het aanmelden in zijn werk:

  • Je vertelt aan je leerkracht in groep 8 dat je naar Stein wilt. De basisschool meldt jou dan digitaal aan. Je ouders moeten daar toestemming voor geven.
  • Je ouders moeten ook zelf een aanmeldformulier invullen.
  • Je ouders ontvangen van ons een intakeformulier. Daarop staan vragen over jou, omdat we je graag goed willen leren kennen.
  • Wij nemen met je basisschool contact op voor informatie.
  • Wij nemen een besluit.

We behandelen alle informatie vertrouwelijk, volgens het privacyreglement verwerking persoonsgegevens.

Toelatingsprocedure (POVO)
Een paar keer per jaar overleggen we met de andere middelbare en basisscholen in Woerden hoe de aanmelding en toelating het beste kan verlopen. We proberen er allemaal op dezelfde manier mee om te gaan. De afspraken die we daarover hebben gemaakt, noemen we de POVO-procedure. De POVO-brochure voor ouders kunt u hiernaast downloaden. Bij onze beslissingen volgen wij deze procedure.

Tijdpad
Als we alle informatie compleet hebben, hoor je binnen 6 weken of je bent toegelaten. Als je een beschikking lwoo of LGF hebt aangevraagd of extra ondersteuning nodig hebt, moeten we eerst overleggen met het samenwerkingsverband. Dan duurt het langer.

Startarrangement
Soms kunnen we je alleen toelaten onder voorwaarde dat je ouders voor jou specifieke hulp inschakelen. Dat leggen we dan vast in je startarrangement. 

Plaatsing
Ben je toegelaten, dan word je in principe geplaatst in de leerweg die aansluit bij het advies van de basisschool. Met het advies basis kom je dus in de brugklas basis, met het advies kader in de brugklas kader en het advies theoretische leerweg (dit is mavo) in de brugklas mavo of mavo+. Blijkt gedurende de opleiding dat je meer kunt, of is het juist te moeilijk, dan kun je overstappen naar een andere leerweg.

Indeling klassen
Wij beslissen over de indeling van de brugklassen. Je kunt ervan uitgaan dat we dat zorgvuldig doen. We houden bijvoorbeeld zoveel mogelijk rekening met waar je woont. We zijn een streekschool en dat betekent dat veel leerlingen een stuk moeten fietsen. Wij zetten leerlingen uit dezelfde plaats zoveel mogelijk bij elkaar in de klas. Wil je dat juist niet, dan moet je ons dat even laten weten. Ook in andere opzichten houden we waar mogelijk rekening met jouw wensen. Soms is dit om onderwijskundige redenen niet mogelijk. De beslissing is aan ons.