Minkema College | Home

Steinweken

In december, maart en juli hebben alle eerste, tweede en derde klassen een themaweek. In deze week maakt het gewone rooster plaats voor een activiteitenprogramma. Het thema past bij het leerjaar en is steeds gekoppeld aan een paar vakken.

Steinbewijs
In het brugjaar doe je in maart bijvoorbeeld de Steinweek ‘Geluk & ik’. Die gaat helemaal over keuzes maken en loopbaanoriëntatie. Maar ook over wie jij bent en waar je goed in bent. De mavoklassen doen een speciaal project, dat heet Globaland.  Elke Steinweek sluit je af met een certificaat waarop staat wat je gedaan hebt. Dit Steinbewijs kun je in je SteinSuccesSite plaatsen.

Thema's
Brugjaar: Boost je brein, Geluk & ik, Culture splash
Klas 2: Veilig op Stein, History rules, Save the planet
Klas 3: De maatschappij dat ben jij, Live life to the max en Fit op Stein.