Minkema College | Home

Mentoraat

In de brugklas heeft iedere klas een mentor. De mentor is voor jou en je ouders het eerste aanspreekpunt binnen de school. Je hebt oudergesprekken met je mentor en samen maak je doelen voor jou. Wat heb jij nodig om het eerste jaar bij ons op school goed door te komen?

Mentorlessen
Van de mentor krijg je ook mentorlessen. In het brugjaar ligt de nadruk op kennismaken en vervolgens op studie- en keuzevaardigheden. Hoe ga je om met je agenda? Hoe kun je hoofd- en bijzaken onderscheiden? Maar ook: hoe kies je een profiel? In de middenbouw bouw je hierop voort. Dan komen er ook onderwerpen als beroepshouding, burgerschap en waarden en normen aan de orde.

Mentorgesprek
Elke week is er een mentorgespreksuur. Je mentor nodigt je hier regelmatig voor uit. Je kunt natuurlijk ook zelf een gesprekje aanvragen.

Opvolger
Een mentor heb je meestal voor één jaar. Toch hoef je niets steeds alles opnieuw te vertellen: de mentor geeft bijzonderheden over jou door aan zijn of haar opvolger.

SMA
In de brugklas kun je met dagelijkse vragen ook terecht bij de Stein Mentor Assistent (SMA). Dit zijn leerlingen uit leerjaar 2 of 3 die jou helpen om je weg op school te vinden. Ze zijn gekoppeld aan een mentor en een brugklas. Ze helpen bij de Wenweek en bij schoolfeesten en andere activiteiten.