Minkema College | Home

Later instromen

Er kunnen oorzaken zijn waardoor je niet aan het begin van de brugklas, maar op een later moment naar de Stein komt.

Ben je bijvoorbeeld net naar onze regio verhuisd, dan moet het samenwerkingsverband van alle scholen in de regio jou een onderwijsplaats bieden.

Kom je van een andere school, dan kun je in stromen aan het begin van het schooljaar.

Voorwaarde is wel dat er plaats op de Stein is in het leerjaar en de leerweg dat past bij het advies van je huidige school.

We weten pas na de rapportvergadering in de laatste week van het schooljaar of je definitief geplaatst kan worden.

Zodra duidelijk is dat er geen plaatsingsmogelijkheden meer zijn voor instroom in leerjaar 2 of 3 vermelden we dit op de website.

Instromen in leerjaar 4 is niet mogelijk, omdat in leerjaar 3 al schoolexamens zijn afgenomen.