Minkema College | Home

FAQ


1e

advies

Het advies van de basisschool is het uitgangspunt.

2e

LVS

Het leerlingvolgsysteem van groep 6 t/m 8 zegt veel over de mogelijkheden van de leerling. Vooral Begrijpend Lezen en Inzichtelijk Rekenen zijn belangrijke vaardigheden.

3e

warme overdracht

De basisschool vertelt ons over het tempo van de leerlingen, de zelfstandigheid, het inzicht, de motivatie. Dat zijn ‘kenmerken’ die veel zeggen over de kans op succes op de middelbare.

Als ouders een andere mening is toegedaan dan de basisschool, is het Minkema daarin geen partij. We adviseren ouders om (nogmaals) het gesprek aan te gaan met de leerkracht of eventueel de directeur van de basisschool. Ook kunnen ouders een second opinion aanvragen en bijvoorbeeld een intelligentie-onderzoek laten doen. Maar dan nog vinden wij het heel belangrijk om de leerkracht te horen over de mogelijkheden en de hierboven genoemde leerlingkenmerken, want die zijn vaak doorslaggevend voor het succes op de middelbare. 

  • De leerkracht van groep 8 beschikt over onze aanmeldingsformulieren. Dat formulier krijgt de leerling mee naar huis om in te vullen. De leerkracht verzamelt de ingevulde formulieren en stuurt die naar de v.o.-school, samen met het overstapadviesformulier en een kopie van het paspoort (of ID-kaart).
  • Vóór 8 maart 2018 stuurt de leerkracht alles op. In Onderwijs Transparant heeft hij/zij dan ook de digitale aanmelding gereed gemaakt: Overstapservice Onderwijs (OSO) & onderwijskundig rapport (OKR).
  • De basisschool krijgt een bevestiging van ontvangst van het Minkema. Ouders krijgen uiterlijk 6 april 2018 een toelatingsbrief.
  • Vanaf maart 2018 t/m april 2018 bezoeken of bellen we alle basisscholen voor de ‘warme overdracht’.
  • Begin juni 2018 ontvangen jij en je ouders een brief over de klassenplaatsing en een uitnodiging voor de eerste kennismaking.
  • Die is op woensdag 27 juni 2018. Op woensdag 4 juli 2018 is er een reserve kennismaking voor kinderen die op 27 juni ziek waren of op kamp.
  • Aan het einde van de zomervakantie wordt het boekenpakket thuis bezorgd (houd de vakantiepost van school in de gaten!).
  • Dinsdag 28 augustus 2018 start dan (eindelijk) het nieuwe schooljaar met een tweede kennismaking.
  • Woensdag 29 augustus 2018 is de eerste lesdag.
  • De eerste schoolweek is de kennismakingsweek met de school, je klas, het rooster en staan er allerlei activiteiten gepland

Op of bij het aanmeldingsformulier mogen groep 8’ers in volgorde van belangrijkheid aangeven bij wie ze wel (of per se niet) geplaatst willen worden. Met enkele namen houden we rekening; grote groepen kunnen niet bij elkaar gehouden worden. Je kunt ook aan je leerkracht vragen om je plaatsingswensen door te geven aan het Minkema.

Dit jaar variëren de brugklassen van 21 tot 30 kinderen. We maken brugklassen liever niet groter dan 28 (uitzonderingen worden wel gemaakt). In hogere jaren proberen we groepen niet groter dan 30 te maken.

Als een docent ziek of afwezig is, geeft hij dit door aan de roostermakers voor 07.00 uur. De roostermakers zorgen voor een passend rooster en dit kan je voor schooltijd zien op je persoonlijke rooster op je mobiele telefoon of de website.  Als er veel lesuitval is, bijvoorbeeld door een griepgolf of activiteitenweek, proberen we de lesroosters in te dikken, zodat de kinderen wat later beginnen of wat eerder naar huis gaan.

Is er onverhoopt toch een tussenuur, dan brengt de brugklas dat door in het Atrium. Leerlingen van klas 1 en 2 mogen in een tussenuur het schoolterrein niet verlaten.

School houdt per kwartaal de lesuitval bij en stuurt zo nodig bij. We voldoen aan de door de inspectie gestelde normen van onderwijstijd.

Na de Open Dag wordt er een aantal rondleidingen georganiseerd. Ouders van deze kinderen mogen contact opnemen voor een afspraak