Minkema College | Home

Dyslexie

Voor leerlingen met dyslexie hebben we op school speciale afspraken gemaakt. Je Chromebook kan gebruikt worden voor spraakondersteuning of om de teksten te vergroten. Veel methodes die we in de lessen gebruiken, hebben ook een digitaal deel waarop je kunt oefenen met de lesstof en kunt checken of je het goed hebt begrepen. In de link hiernaast kunnen jij en je ouders het dyslexieprotocol doorlezen.