Minkema College | Home

3 soorten brugklassen

Op de Stein hebben we 3 soorten brugklassen:

  • Basis/kader brugklas
  • Kader/mavo brugklas
  • Mavo/havo brugklas

In welke brugklas je wordt geplaatst, hangt af van het advies van de basisschool. Je komt in een klas met leerlingen van 2 verschillende niveaus en welk diploma je na vier jaar haalt, hangt af van je resultaten en inzet in de jaren bij ons op school. De keuze voor een diploma op een bepaald niveau wordt dus nog even uitgesteld. Dit geeft kansen!

We maken aan het begin van het schooljaar een persoonlijk plan voor jou en we houden goed in de gaten of je de doelen die daarin staan, kunt behalen. Jij en je ouders hebben 3x per jaar een gesprek met je mentor. Tijdens die gesprekken worden jouw doelen besproken, maar bijvoorbeeld ook je cijfers voor de verschillende vakken en de uitslagen van je Cito toetsen.

Basis/kader

Als je bij ons in de basis/kader klas komt, dan word je zo lang mogelijk breed gevormd. Dat betekent dat je veel verschillende dingen doet en leert. Je krijgt op 2 niveaus les en daardoor krijgen jij en je ouders een goed beeld van wat je aankunt.

In klas 3 kies je voor het profiel Economie & Ondernemen. Ondernemerschap (dingen aanpakken, doen, opzetten) staat centraal in dit profiel. We gaan ons richten op de beroepen van de toekomst en zorgen dat je klaar bent voor alle opleidingen die op het MBO worden aangeboden. Verplichte delen zijn bijvoorbeeld commercieel en logistiek. Keuzedelen kunnen creatieve vakken zijn, onderdelen horeca  of vakken die te maken hebben met media en techniek. Naast deze beroepsgerichte vakken moet je ook examen doen in Nederlands en Engels natuurlijk, maar ook Economie, wiskunde of Duits. We werken nauw samen met mensen uit het bedrijfsleven in de regio.

Kader/mavo

In de kader/mavo klassen zitten leerlingen met een kader, een gl/tl of een tl advies. De eerste twee jaar bij ons op school krijg je alle kansen om te ontdekken waar je goed in bent. Vind je het leuk om naast de theorievakken ook een deel van je examen beroepsgericht te doen, dan kan dat vanaf klas 3. Je kunt dan kiezen voor kader; dan doe je in 4 vakken examen + een breed beroepsgericht deel. In de gemengde leerweg doe je in 5 vakken examen + een smal beroepsgericht deel.  We noemen dit de Mavo Ondernemen (gl). Ook zou je nog de keuze kunnen maken voor de Mavo Tech. Dat is een richting met een groot deel technische vakken en informatietechnologie, speciaal voor die leerlingen die wel Mavo aankunnen, maar veel interesse hebben voor een technische opleiding.

Mavo/havo

Leerlingen met een tl of een tl/havo advies komen in de mavo/havo brugklas. Je krijgt in deze klas les op 2 niveaus en kunt jezelf flink uitdagen. Als het lukt kun je aan het eind van de brugklas doorstromen naar havo 2. We hebben daar duidelijke normen voor en afspraken over gemaakt met de havo. Lukt dat niet dan ga je door in de mavo/havo stroom.

Je kunt dan in klas 3 kiezen voor de volgende opties:

  • Mavo Tech: vast vakkenpakket, 6 examenvakken, techniek en informatietechnologie en onderzoekend en probleemoplossend leren
  • Mavo Ondernemen: vast vakkenpakket, 5 examenvakken AVO (algemeen vormende vakken, zoals wiskunde en Engels), 1 beroepsgericht examenvak: Ondernemerschap en commercieel en ondernemend leren
  • Mavo: 6 examenvakken, alle sectoren, brede vorming
  • Mavo/havo: 7 examenvakken, alle sectoren, verzwaarde lessentabel en drempelloos naar de havo doorstromen. Je doet dan VMBO examen, aansluitend ga je door voor je havo diploma. 

In de mavo/havo route word je goed voorbereid op de havo. We werken nauw samen met de havo aan de Minkemalaan. Je krijgt extra modules havo-stof en soms volg je lessen op de havo of je krijgt bij ons op school les van havo docenten.  Je kunt in de mavo/havo route goed laten zien wat je in je mars hebt en je kunt op een manier die past bij jouw tempo goed voorbereid de stap naar de havo maken.