Minkema College | Home

Schoolexamens

In het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) lees je welke onderdelen getoetst worden, hoe de schoolexamens eruitzien en hoe zwaar ze meetellen. Het PTA beschrijft voor alle vakken de examentoetsen van het derde en vierde leerjaar.
Ook staat er een overzicht in van de praktische opdrachten en handelingsdelen (andersoortige opdrachten) die je moet maken. Nieuw is dat ook LOB (loopbaanoriëntatie en -begeleiding) onderdeel is van het schoolexamen. Je vindt het PTA in Magister (kijk bij de studiewijzers).