Minkema College | Home

Rekentoets

Bij het eindexamen basis, kader en mavo hoort ook een rekentoets. Je bereidt je hierop voor tijdens het
vak rekenen. Het cijfer voor de rekentoets wordt vermeld op de cijferlijst bij je diploma. Je krijgt vier kansen om de rekentoets te halen: één aan het eind van de derde klas en nog drie tijdens het vierde leerjaar. Uiteindelijk telt het hoogst behaalde cijfer.