Stichting Minkema College | Home

Visie

Het Minkema College leidt leerlingen duurzaam op voor de samenleving van morgen. Daartoe leren ze zelfstandig te denken, leergierig te blijven en constructief met anderen samen te werken. Op basis van deze missie geven we richting aan onze organisatie. Dit doen we met een visie die gebouwd is op vijf pijlers.

1. Het draait om de leerling
Ons bestaansrecht is de leerling. We bieden een compleet en gevarieerd onderwijsaanbod voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs. Iedereen is welkom: de openbare school staat open voor alle kinderen, ongeacht hun levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, geslacht of seksuele geaardheid.

2. Onderwijs op maat
Onze scholen zijn voor ouders, leerlingen en medewerkers de belangrijkste pedagogische eenheden van onze organisatie. Binnen de scholen hebben we herkenbare, kleinere eenheden gevormd om onderwijs op maat te verzorgen.

3. Ruimte voor professionals
Leren is een sociaal proces; resultaat wordt vooral bereikt door samenwerking. Onze scholen bepalen binnen de randvoorwaarden van het bestuur hun eigen ontwikkeling. Onze medewerkers geven binnen de kaders van de schoolleiding het onderwijs verder vorm. Onze docenten geven binnen de kaders van de school aan leerlingen de ruimte om zo zelfstandig mogelijk te leren.

4. Duurzaam bijdragen aan Woerden en de regio
Een school komt voort uit de gemeenschap waarin ze haar positie heeft. We willen voor leerlingen en ouders dé partner zijn die nabij is en bekend is met de eigenheid van deze regio en die haar aanbod hierop afstemt. Iedere leerling krijgt de juiste bagage mee voor een vervolgopleiding of een baan in, of soms juist buiten, de regio.

5. Resultaat telt
In ons dagelijks werk worden we geleid door resultaat. We streven ernaar om elke leerling te laten uitstromen met een kwalificatie en de tussentijdse uitstroom zoveel mogelijk te beperken. Onze scholen staan zelfverzekerd en responsief in hun omgeving en werken aan voortdurende verbetering van de onderwijskwaliteit.