Stichting Minkema College | Home

Strategisch beleidsplan

Voor de periode 2016-2020 is met inbreng van veel van onze medewerkers en stakeholders en na evaluatie van het oude plan dat in 2015 afliep het strategisch beleidsplan voor de periode tot 2020 ontwikkeld. Op basis van al deze bronnen hebben we heldere keuzes gemaakt voor de komende vier jaar. Die keuzes zijn vastgelegd in het Strategisch Beleidsplan 2016-2020, waarvan het document op de website een beknopte weergave is.

In onze missie en visie is verwoord wie wij zijn, waarin wij eigen zijn en wat ons van anderen onderscheidt. Ze geven weer wat onze beide scholen bindt en wat de basis is voor hun kernwaarden.

De schoolplannen zijn een afgeleide van het collegebrede plan, waarin uitgangspunten op hoofdlijnen staan geformuleerd. Onze beide scholen krijgen de ruimte om daarbinnen hun eigen prioriteiten te stellen en te komen tot een uitwerking die past bij hun situatie, opleidingsaanbod en omgeving.