Stichting Minkema College | Home

Personeelsbeleid

Medewerkers zijn het kapitaal van een school. Het Minkema College wil voor zijn medewerkers een aantrekkelijke en uitdagende werkomgeving zijn.

Eerste jaar
Een sterk punt is de begeleiding die medewerkers krijgen in het eerste jaar van hun (tijdelijke) aanstelling. Voor ons is het begeleiden van nieuwe mensen gewoon onderdeel van goed personeelsbeleid. Alle nieuwe docenten worden begeleid, ongeacht hoeveel werkervaring ze hebben en of ze een bevoegdheid hebben. Iedereen moet immers zijn weg vinden in het lesgeven op een nieuwe school. Ook mensen die in de loop van het schooljaar iemand komen vervangen, krijgen een begeleider. Daarnaast zijn er voor nieuwe collega’s bijeenkomsten waarin ze ervaringen kunnen uitwisselen en waarin verschillende thema’s voorbij komen: van orde houden tot gesprekken met leerlingen en ouders.

Latere jaren
Na het eerste jaar stellen we onze medewerkers in de gelegenheid zich verder te ontwikkelen. Dat gebeurt op vele manieren:

  • In de gesprekkencyclus. In de functionerings- en beoordelingsgesprekken zijn de bekwaamheidseisen opgenomen
  • Door het bevorderen van persoonlijke ontwikkeling, en daarmee de ontwikkeling van het team en de organisatie
  • Door de capaciteiten van de medewerkers optimaal te benutten en ontwikkelen en hen daartoe kansen te bieden
  • Door verbetering van het functioneren, de prestatie en de motivatie van medewerkers
  • Tijdens een ambitie/loopbaan- en functioneringsgesprek, opgenomen in de gesprekkencyclus
  • Door het verruimen van promotiekansen in het kader van de functiemix
  • Door werknemers te stimuleren tot her- of bijscholing en dit te ondersteunen met studieovereenkomsten waarin de facilitering wordt geregeld.