Stichting Minkema College | Home

Samenwerkingsverbanden

Basis- en vervolgonderwijs
We houden de basisscholen met regelmaat op de hoogte van de resultaten, de schoolloopbaan en het welbevinden van hun oud-leerlingen. Ook onderhouden we nauwe banden met het vervolgonderwijs. In diverse samenwerkingsverbanden wisselen wij ervaringen uit.

Academische Opleidingsschool

hum

Sinds januari 2008 draagt onze school het keurmerk Academische Opleidingsschool. Wij werken intensief samen met de Hogeschool Utrecht (Instituut Archimedes) en de Universiteit Utrecht (Centrum voor Onderwijs en Leren). Samen met hen bieden wij eerste- en tweedegraads docenten in opleiding diverse leerwerkplekken aan. Er is een gecertificeerde schoolopleider en vele docenten zijn geschoold en gecertificeerd om docenten in opleiding en nieuwe docenten te begeleiden. Zie ook de website van het Utrechts model.

Samenwerkingsverband 5=1
Sinds 1 augustus 1998 werkt het Minkema College met vier andere scholen samen op het gebied van onder meer personeelsbeleid en kwaliteitszorg. Het gaat om het Anna van Rijn College te Nieuwegein, het Scala College te Alphen aan den Rijn, het Schoonhovens College te Schoonhoven en de Regionale Scholengemeenschap Broklede te Breukelen.

Andere partners in de regio
Met de gemeente werken we samen als het gaat om veiligheid en voorlichting (alcohol en drugs) en in het kader van de Lokale Educatieve Agenda. De jeugdgezondheidszorg houdt diverse onderzoeken onder de jeugd waaraan wij meedoen. Incidenteel hebben wij contact met de jeugdhulpverlening en de politie.

Vereniging tot steun aan het Minkema College
De ‘Vereeniging tot stichting en instandhouding eener Hoogere Burgerschool met 5-jarigen cursus voor Woerden en omstreken gevestigd te Woerden’ werd in 1918 opgericht. Nog altijd staat de vereniging de school met raad en daad terzijde. Ook kunnen hier verzoeken worden ingediend voor ondersteuning van activiteiten op projectbasis. Ziet (of mist) u iets wat de school goed kan gebruiken en is er geen mogelijkheid om dat via de normale kanalen te bekostigen? Dan kunt u dit –goed gemotiveerd – aankaarten bij de vereniging. Het aanvraagformulier kunt u hiernaast downloaden.

Meer informatie over deze onderwerpen is te vinden in de schoolgidsen. Deze vindt u op de schoolpagina’s onder de kopjes ‘Over Mink’ en ‘Over Stein’.