Stichting Minkema College | Home

Ouderbetrokkenheid

Onze scholen hechten aan goed contact met ouders. Er is regelmatig contact over de vorderingen van uw zoon(s) of dochter(s). Maar we horen ook graag wat u vindt van de school als geheel. Wilt u als ouder meedenken en meepraten? Of ondersteuning bieden in de mediatheek of bij activiteiten zoals sportdagen en excursies? Misschien is het ouderraadlidmaatschap dan iets voor u.

De ouderraad

  • Bevordert het contact tussen de ouders en de school
  • Behartigt de belangen van de ouders bij de medezeggenschapsraad en de schoolleiding
  • Bevordert dat ouders de school praktisch ondersteunen
  • Informeert ouders
  • Beheert en bestemt de vrijwillige bijdragen aan het ouderfonds
  • Adviseert op verzoek en op eigen initiatief over zaken die ouders en leerlingen aangaan

Meer informatie over de ouderraden havo/vwo en vmbo vindt u op de schoolpagina's onder de kopjes 'Over Mink' en 'Over Stein'.