Stichting Minkema College | Home

Organisatiestructuur

Het Minkema College is een Stichting voor openbaar voorgezet onderwijs voor Woerden en omstreken. Ons bestuursmodel is gebaseerd op de Wet goed onderwijs, goed bestuur. Er is een formele scheiding van bestuur en toezicht (het raad van toezicht-model). Het bevoegd gezag is in handen van een college van bestuur met één lid, de directeur-bestuurder. Het interne toezicht ligt bij de raad van toezicht.

Eigen verantwoordelijkheid
Het bevoegd gezag heeft delen van taken gedelegeerd aan de schooldirecties: één voor havo/vwo en één voor vmbo. Op het gebied van onderwijs, personeel, financiën, organisatie, huisvesting en communicatie hebben de scholen daardoor een eigen verantwoordelijkheid. Over zaken die het Minkema College als geheel aangaan, communiceert de directeur-bestuurder. Nadere informatie over de organisatie per school is te vinden op de schoolpagina’s.