Stichting Minkema College | Home

Jaarverslag

De Stichting Minkema College hecht aan transparantie en openheid. Wij doen jaarlijks rond de zomer verslag over het voorafgaande kalenderjaar. Aan bod komen de ontwikkelingen in het onderwijs, het personeel en de financiën op onze beide scholen. Ook geven de raad van toezicht en de medezeggenschapsraad hun visie.