Stichting Minkema College | Home

Verzekeringen

Ongevallenverzekering
Alle leerlingen en personeelsleden zijn verzekerd tegen de gevolgen van ongevallen. Deze ongevallenverzekering is geldig gedurende alle schoolactiviteiten. Ook het reizen van en naar school is meeverzekerd, tot maximaal een uur vóór en een uur ná het betreden/verlaten van de school.

Doorlopende reisverzekering
Wij hebben voor alle reizen en uitstapjes een doorlopende reisverzekering met werelddekking afgesloten. Naast repatriëring dekt de doorlopende reisverzekering ook schade aan bagage, buitengewone kosten en medische kosten die de ziektekostenpolis niet dekt.

Aansprakelijkheidsverzekering
Schade die kinderen, vrijwilligers en stagiairs gedurende schoolactiviteiten aan anderen toebrengen, wordt in beginsel verhaald op hun particuliere aansprakelijkheidsverzekering. Soms biedt deze verzekering geen dekking, bijvoorbeeld omdat een ander medeaansprakelijk is. In dat geval dekt onze WA-verzekering de schade.

Meer informatie over verzekeringen is te vinden in de schoolgidsen op de schoolpagina’s onder de kopjes ‘Over Mink’ en ‘Over Stein’.