Stichting Minkema College | Home

Financiën

Schoolboeken en andere leermiddelen
Ook in het schooljaar 2017-2018 geeft de overheid scholen een vergoeding voor de aanschaf van leermiddelen. Voor ouders zijn hieraan geen kosten verbonden. De bekostiging geldt niet voor aanvullende lesmaterialen en vakken die buiten het gewone lesprogramma vallen.

Ouderbijdragen
De vrijwillige ouderbijdrage van het Minkema College bedraagt € 64. Daarnaast is er een ouderbijdrage voorzieningen, bedoeld voor de gezamenlijke inkoop van materialen die voor rekening van ouders komen.

Tegemoetkoming studiekosten
Voor leerlingen jonger dan 18 jaar kan bij de overheid onder voorwaarden een tegemoetkoming in de studiekosten worden aangevraagd.

Andere tegemoetkomingen
Voor ouders met een gering inkomen heeft de gemeente Woerden een handig overzicht opgesteld met mogelijkheden om uw inkomen aan te vullen of slim met geld om te gaan. Dit document kunt u hiernaast downloaden.

Meer informatie over de financiële afspraken per school is te vinden in de schoolgidsen. Deze vindt u op de schoolpagina’s onder de kopjes ‘Over Mink’ en ‘Over Stein’.