Stichting Minkema College | Home

Scholen op de kaart

Het Minkema College vindt transparantie van groot belang. Daarom doen wij mee aan Scholen op de kaart. Dit online initiatief brengt betrouwbare informatie over de kwaliteit van scholen samen in één, openbaar systeem. Het gaat om kwaliteit in brede zin: niet alleen examenresultaten en slaagpercentages, maar bijvoorbeeld ook schoolklimaat en oudertevredenheid. Scholen op de kaart is een initiatief van het onderwijs zelf.

Leesbare grafieken
Elk van onze scholen heeft in Scholen op de kaart een eigen pagina. Daarin staat informatie over onze kwaliteit. De gegevens zijn afkomstig van DUO, van de Onderwijsinspectie en van onszelf. Er zijn leesbare grafieken en overzichten van gemaakt. Waar nodig hebben wij er een toelichting bij geschreven.