Stichting Minkema College | Home

Verificatie e-mailadres en telefoonnummer

Zolang er in het dialoogvenster gekozen wordt voor later controleren zal de vraag bij elke keer opnieuw inloggen terugkomen. Een andere oorzaak kan zijn dat de link in de verificatie e-mail niet binnen 24 uur is aangeklikt om de gegevens te bevestigen.

Deze foutmelding kan meerdere oorzaken hebben, namelijk:

-          De link is ouder dan 24 uur en kan niet meer gebruikt worden.

-          De link is al een keer gebruikt om gegevens te verifiëren.

Gebruiker A probeert de verificatie uit te voeren, terwijl er nog een actieve Magistersessie is van gebruiker B.

Als het e-mailadres/ telefoonnummer bij Contactgegevens controleren niet aan te passen is, dan heeft de school de gebruiker voor deze handeling niet geautoriseerd.

In dit geval staat zowel het recht op e-mailadres wijzigen als telefoonnummer wijzigen uit.

Als er geen actieve sessie van de betreffende gebruiker openstaat, moet u uit veiligheidsoverwegingen opnieuw inloggen.

Deze melding verschijnt als de opmaak van het telefoonnummer ongeldige tekens bevat, zoals haakjes.

Deze melding verschijnt als de opmaak van het e-mailadres ongeldige tekens bevat, zoals een puntkomma.

Zorg ervoor dat bij het aanklikken van de link in de verificatie e-mail geen actieve Magistersessie openstaat van een andere gebruiker dan voor wie de e-mail bestemd is. Dit ziet u aan de naam in de aanhef van de verificatie e-mail.