Minkema College | Home

Praktische regels

Schoolregels
Het leerlingenstatuut vormt de basis voor onze schoolregels. Die regels zijn er om het mogelijk te maken dat alle mensen in de school positief met elkaar omgaan. Download de pdf voor onze schoolregels.

Ziekte, verzuim en verlof
Ben je ziek of kom je om een andere reden niet naar school, dan geven je ouders dat 's ochtends vroeg telefonisch door aan de afdelingsassistent. Elke volgende dag dat je thuisblijft, verwacht de afdelingsassistent opnieuw een telefoontje. Download de pdf voor meer informatie.

Kan je om gezondheidsredenen niet actief deelnemen aan (onderdelen van) de LO-les, dan word je toch verwacht hier aanwezig te zijn en waar mogelijk je in te zetten voor het vak. In overleg met de zorgcoördinator worden afspraken gemaakt over vervangend werk voor onderdelen die je niet kunt uitvoeren.

Beschadiging en vermissing
We raden je aan je eigendommen altijd te merken, geld en waardevolle voorwerpen nooit onbeheerd achter te laten en je (brom)fiets goed op slot te zetten. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor beschadiging en vermissing.

Lestijden
Het eerste uur start om 8.20 uur; de eerste bel gaat om 8.15 uur. We zetten het achtste en negende uur zo min mogelijk in. De gemiddelde lesdag eindigt om 15.00 uur. De eerste helft van het schooljaar vergaderen de docenten op dinsdag, de tweede helft op donderdag. Op die dagen geldt een verkort rooster, met lessen van 45 in plaats van 50 minuten.

Schade
Veroorzaak je schade aan ons gebouw of aan bezittingen van leerlingen of personeel, dan stellen wij je aansprakelijk.

Onderwijstijd
Wij registreren onze feitelijke onderwijstijd om vast te stellen of we aan de voorschriften voldoen. Binnen de onderwijstijd bieden wij ook onderwijskundig verantwoorde opdrachten aan, waarbij je als leerling zelf keuzes kunt maken. Bij afwezigheid van een docent neemt een onderwijsassistent waar mogelijk de les over. We plannen vergaderingen en excursies zodanig dat er zo min mogelijk lesuitval optreedt.

Leerlingenpas
Elk schooljaar krijgt je een nieuwe leerlingenpas met barcode. Je kunt er niet mee betalen; wel gebruik je de pas in de mediatheek en bij schoolfeesten en buitenschoolse activiteiten. Je betaalt eenmalig een borg die je terugkrijgt als je de schoolverlaat en de pas inlevert.

Printen en kopiëren
Vanaf elke schoolcomputer kun je printen op geavanceerde printers/kopieerapparaten. Aan het begin van het schooljaar krijg je een sleutelhanger met chip met daarop 5 euro printtegoed. Een print of kopie kost € 0,05; in kleur € 0,25. Sleutelhanger kwijt? Dan koop je voor €5,- een nieuwe bij de receptie. Extra printtegoed koop je bij de receptie of in de mediatheek.

Gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen worden verzameld bij de afdelingsassistenten. Zet je naam in je jas en je gymkleding!

Burgerservicenummer
De wet verplicht ons om je burgerservicenummer (BSN) op te nemen in de leerlingadministratie (ook als je 18 jaar of ouder bent). Heb je geen BSN, dan horen we dat graag.

Meerderjarigheid
Op je 18e word je voor de wet meerderjarig. We gaan er echter van uit dat je ouders ook daarna voor jou de vrijwillige ouderbijdrage blijven voldoen, op oudergesprek komen, etc. Wil je dat zelf gaan doen, dan moet je een verklaring tekenen. Meer informatie is te krijgen bij de afdelingsleider.

Voortijdig schoolverlaten
Wij doen er alles aan om te voorkomen dat je zonder (uitzicht op) een diploma de school verlaat. Als we ons zorgen maken, overleggen we met je ouders en eventueel de leerplichtambtenaar. Ga je toch voortijdig van school, dan moeten je ouders je afmelden. Tot dat moment moeten jij en je ouders aan alle verplichtingen voldoen, ook de financiële.

Privacy
Bij de aanmelding voor de brugklas geven ouders er toestemming voor dat de schoolfotograaf foto’s maakt en dat er foto’s van excursies en schoolfeesten worden gemaakt en gepubliceerd. Ook heeft de school het recht om je kluisje preventief te controleren en om e-mailadressen te gebruiken om de eigendommen van de school te beschermen. Download de pdf voor onze privacyafspraken.

Inzage leerlingdossier
Als je ouders je dossier willen inzien, kunnen ze dat aan de afdelingsleider kenbaar maken. Het wordt dan binnen de wettelijke termijn van vier weken geregeld.