Minkema College | Home

Ouderraad

School en ouders hebben een gezamenlijk belang: de optimale ontwikkeling van leerlingen. Samen staan we sterker, en dat is dan ook het motto van onze 'Omgangscode school en ouders'. Hierin leest u wat u van ons mag verwachten en wat wij op onze beurt van u verwachten. We gaan ervan uit dat alle ouders van onze leerlingen deze code onderschrijven.

De ouderraad:

  • Bevordert het contact tussen de ouders en de school
  • Behartigt de belangen van de ouders bij de medezeggenschapsraad en de schoolleiding
  • Bevordert dat ouders de school praktisch ondersteunen
  • Informeert ouders via het Minkema Nieuws en de Ouder Nieuwsbrief
  • Beheert en bestemt de vrijwillige bijdragen aan het ouderfonds
  • Adviseert op verzoek en op eigen initiatief over zaken die ouders en leerlingen aangaan.

Doe mee!
Wilt u ook meedenken, meepraten of meehelpen? Neem dan contact op met de voorzitter of een van de leden van de ouderraad. Ook staat de ouderraad open voor ideeën, suggesties en verbeteringen.

Samenstelling ouderraad

Voorzitter: Anneke van der Heijden
Secretaris: Harry Sangers
Penningmeester: Ron Epping
Lid: Tanja Poesse
Lid: Jon Koster
Lid: Karen Elbertsen