Minkema College | Home

Leerlingenraad

Wil jij opkomen voor de belangen van de leerlingen? Dan is de leerlingenraad misschien iets voor jou. We hebben al veel bereikt, maar wij willen dat onze lijst met resultaten nog veel langer wordt. Daar hebben we jou voor nodig!

Wat doen we?
De schoolleiding overlegt regelmatig met ons. Voor de leerlingvertegenwoordiging in de Medezeggenschapsraad (MR) worden in september/ oktober twee leden gekozen uit en door alle leerlingen van de school. Zij die gekozen worden zijn automatisch lid van de leerlingenraad. Wat daar besproken wordt, komt op de agenda van de schoolleiding. Langs deze weg hebben we dus rechtstreeks invloed op het beleid. Omgekeerd vraagt de schoolleiding ons ook om advies over plannen en voorgenomen besluiten. De leerlingenraad vergadert elke zes weken.

Meedenken, meepraten, meedoen!
Heb jij een goed idee over iets wat we moeten bereiken of zou je zitting willen nemen de leerlingenraad? Stuur dan een e-mail.

Samenstelling leerlingenraad
De leerlingenraad telt viertien leden. De huidige samenstelling is:

 • Carlijn de waard 6vc (voorzitter)
 • Cecilia Balzer 6vc
 • Luc Valentijn 6va
 • Julia van Beekum 6vb
 • Laurens van Laarhoven 6vb
 • Rozemarijn van der Knaap 6va
 • Tristan Jansen 5hf
 • Evelijn van Hilten 5ve
 • Maaike Heida 4vb
 • Ruben Cohen 3aa
 • Sam van Vliet 3ad
 • Lieke Broekhuizen 3ad
 • Mara Nulkes 3ga