Minkema College | Home

Kwaliteit

Als school hechten wij veel waarde aan de kwaliteit van het onderwijs. Kijk voor meer informatie over onze kwaliteitszorg op de webpagina’s van de Stichting Minkema College.

Bovengemiddelde resultaten
Wij streven naar resultaten boven het landelijk gemiddelde en dat lukt ons al jaren. Onze leerlingen hebben hun hoge cijfers niet te danken aan ‘gemakkelijke’ schoolexamens: de verschillen tussen de gemiddelde cijfers voor het centraal examen en het schoolexamen zijn gering. Onze school scoort ook goed in de scholenvergelijkingen van Elsevier en Volkskrant.

Meer weten?

  • Wij doen mee aan Scholen op de kaart. In ons schoolvenster vind je informatie over een groot aantal kwaliteitsaspecten. De cijfers komen uit objectieve bronnen en worden afgezet tegen het landelijk gemiddelde.
  • De inspectie heeft vertrouwen in onze kwaliteit. Dat zie je op de opbrengstenkaart en in het overzicht van meerjarenopbrengsten. Wij staan al jaren onder regulier toezicht.