Minkema College | Home

Financiën/Verzekeringen

Schoolkosten

 • Schoolboeken en andere leermiddelen
  Leermiddelen worden ook dit schooljaar vergoed door de overheid. Er zijn alleen kosten verbonden aan materialen voor vakken buiten het gewone lesprogramma, zoals talentklassen. Woordenboeken, een atlas en dergelijke moet je wel zelf aanschaffen.
 • Ouderbijdragen
  De ouderbijdrage van € 64 is vrijwillig, maar onmisbaar. Dit bedrag komt bijvoorbeeld ten goede aan de mediatheek, culturele activiteiten, sportdagen en vieringen. Daarnaast betalen je ouders een bijdrage voor de gezamenlijke inkoop van materialen die voor hun rekening komen. Denk aan tekendoos, gymshirt en broek, gereedschap en repromateriaal, maar ook kluishuur en een eventuele werkweek. De hoogte van deze ‘ouderbijdrage voorzieningen’ varieert. Je ouders ontvangen in oktober een gecombineerde factuur voor beide ouderbijdragen. De facturen voor de ouderbijdragen worden dit jaar verstuurd via de boekenleverancier De Ruiter & Fanoy
 • Kluisjes
  Als leerling krijg je de beschikking over een afsluitbare kast. De huur zit in de ouderbijdrage voorzieningen, maar voor het slot en twee sleutels betaal je € 8,75 per jaar. Dit bedrag innen we via de schoolfondsfactuur. Je mag kluissleutels onderling niet ruilen, in verband met de registratie op naam en slotnummer. Bij verlies of beschadiging van slot of sleutel kun je bij de conciërge voor € 8,75 een nieuw slot kopen. Is je kluisje beschadigd, dan kunnen we onkosten in rekening brengen. Met vragen kun je terecht bij de conciërges of de huismeester.

Verzekeringen

 • Ongevallenverzekering
  Alle leerlingen en personeelsleden zijn verzekerd tegen de gevolgen van ongevallen. Deze verzekering geldt gedurende alle schoolactiviteiten, inclusief stoeien op het schoolplein. Ook het reizen van en naar school is meeverzekerd, tot maximaal een uur vóór en een uur ná het betreden/verlaten van de school.
 • Doorlopende reisverzekering
  Wanneer er onverhoopt iets gebeurt tijdens een buitenlandse schoolreis of excursie, kunnen de kosten enorm oplopen. Wij hebben daarom ook een doorlopende reisverzekering met werelddekking afgesloten.
 • Aansprakelijkheidsverzekering
  Schade die je op school of tijdens kampen of excursies aan anderen toebrengt, wordt in beginsel verhaald op je particuliere aansprakelijkheidsverzekering. Soms biedt deze verzekering geen dekking. In dat geval dekt onze WA-verzekering de schade.

Meer informatie over financiën en verzekeringen is te vinden bij de Stichting Minkema College.