Minkema College | Home

Communicatie

Bij wie kunnen jij en je ouders terecht?

 • Vragen kun je het best stellen bij de bron van het probleem of de vraag.
 • Kom je er niet uit, dan kunnen jij en je ouders contact opnemen met de afdelingsleider (bij vragen over onderwijs en begeleiding) of bij één van de zorgcoördinatoren (bij specifieke zorgproblemen). Zij verwijzen eventueel door naar de schoolleiding.
 • Voor klachten geldt in principe dezelfde route. Op de website is de formele klachtenprocedure te raadplegen.
 • Al onze medewerkers zijn telefonisch bereikbaar via de receptie: 0348 484 100. Zijn ze niet beschikbaar, dan krijgen ze van de receptioniste het verzoek terug te bellen.
 • Je ouders kunnen onze medewerkers ook e-mailen via het contactformulier.
 • Ziekmelden, verzuim melden en verlof aanvragen doen je ouders bij de afdelingsassistent.
 • Aan het begin van het jaar krijg je van ons de zorgkaart uitgereikt. Daarop staat bij wie je terecht kunt met welke vragen (en hoe).
 • Wil je een probleem in vertrouwen bespreken, dan kun je aankloppen bij je mentor of een docent. Ook kun je terecht bij de leerlingbegeleiders, mevr. M. Gils- van der Zande, mevr. R. Scheffer en dhr. W. van Genderen.

Hoe informeren wij jullie?

 • Eens per zes weken publiceren wij op de website het Minkema Nieuws. Vooraf ontvangen je ouders per e-mail een aankondiging.
 • Je krijgt een persoonlijke inlogcode voor het leerlinginformatiesysteem Magister, plus een school-e-mailadres. Gebruik je ook een privé-e-mailadres, laat het schooladres dan naar dit privéadres doorlinken. Alle post van docenten wordt dan automatisch doorgestuurd.
 • Ook je ouders krijgen van ons een inlogcode en wachtwoord voor Magister. Daar kunnen ze zien wat je resultaten zijn, of je vaak absent bent en of je goed je huiswerk maakt.
 • Berichten en brieven sturen wij het liefst per e-mail. Daarom vragen wij je ouders om bij wijzigingen hun e-mailadres aan te passen in Magister m.b.v. de inlogcode.
  Is er een goede reden waarom jullie post op papier willen ontvangen, dan kunnen je ouders dit aan de administratie vragen.
 • Zijn je ouders gescheiden, dan communiceren we met beiden als allebei de mailadressen bij ons bekend zijn. Zij kunnen ook elk een eigen inlog voor Magister opvragen bij de leerlingadministratie.