Minkema College | Home

Cambridge English

In het schooljaar 2006 – 2007 is het Minkema College gestart met een uitbreiding van het talenonderwijs. Het vak Engels is vanaf de tweede klas tot het jaar voor het eindexamen aangevuld met een nieuwe cursus, Cambridge English Masterclass (CEM).

Wat is Cambridge English Masterclass?
De CEM leerlingen bereiden zich vanaf klas 2 gedurende tweeënhalf schooljaar voor op het behalen van een Cambridge First Certificate in English (FCE). Dit diploma is gebaseerd op examens die afgenomen en beoordeeld worden door de Universiteit van Cambridge. Het is een bewijs van een goede vaardigheid in lezen, schrijven, luisteren, spreken en Use of English (idioom en grammatica). Dit diploma wordt wereldwijd erkend en voegt een meerwaarde toe aan het middelbare schooldiploma en vergroot de kansen op de arbeidsmarkt.

Leerlingen volgen in de tweede en derde klas  naast de reguliere lessen Engels 1 uur per week de CEM les.  In de lessen wordt gewerkt met een speciale lesmethode ontwikkeld door Britse uitgevers. Tijdens het vierde leerjaar worden de leerlingen voorbereid op het examen in december. Elke week wordt een andere vaardigheid geoefend. Om de vorderingen van de leerling te kunnen bepalen wordt CEM klas 2 afgesloten met een CEM schoolexamen.

De cursus is bedoeld voor enthousiaste leerlingen die goed kunnen samenwerken en die bereid zijn om hard te werken tijdens de lessen. Er is weinig huiswerk maar het spreekt voor zich dat deze gemotiveerde leerlingen alle lessen aanwezig zijn en hun lessen thuis goed voorbereiden. Tijdens de CEM lessen is Engels de voertaal.

In mei vindt er een excursie plaats naar Engeland. De CEM klas 2 leerlingen verblijven drie dagen in Cambridge waar zij hun geleerde kennis van de Engelse taal in de praktijk brengen.

Waarom Cambridge English Masterclass?
Het doel van de Cambridge English Masterclass is dat de leerlingen na het behalen van het diploma met een extra certificaat op zak nog beter Engels kunnen toepassen tijdens hun studie of hun verdere loopbaan.

Tegenwoordig speelt Engels in ons cultuurgebied een grote rol als tweede taal. De globalisering van de economie en wetenschap heeft ertoe geleid dat vrijwel alle Nederlandse hogescholen en universiteiten Engelstalig onderwijs aanbieden. Dat geldt niet alleen voor economische vakken, maar ook voor recht, technische studies en opleidingen in de gezondheidszorg. Ook worden er tegenwoordig veel opleidingen of stages in het buitenland gevolgd. CEM helpt leerlingen om met succes gebruik te maken van de nieuwe mogelijkheden tot internationalisering.