Minkema College | Home

Rapport en oudergesprek

Voor ouders van alle jaarlagen zijn er algemene informatieavonden. Daarnaast zijn er oudergespreksavonden. Dan gaat het over jou: je ouders kunnen van gedachten wisselen met je mentor of vakdocenten. Zelf kun je daar natuurlijk bij zijn. De data staan in het Minkema Nieuws en in de jaaragenda.